Go Shark Tank

Thông tin tóm tắt các chương trình Shark Tank

Boston Pizza

Boston Pizza

Dragon Jim Treliving, năm 1968, đăng ký làm nhượng quyền sản phẩm bánh Pizza Boston (là cơ sở nhượng quyền đầu tiên của hãng).

Sau khi mở rộng được đến 16 cửa hàng ở Canada, năm 1983, Jim Treliving và bạn mua lại cổ phần Pizza Boston và tiếp tục phát triển thương hiệu.

Hiện nay Công ty có 435 cửa hàng ở khu vực Bắc Mỹ, doanh thu hàng năm hơn 700 triệu USD.

Dragon Jim Treliving tham gia Dragons' Den Canada từ mùa 1 đến mùa 15 (2020)

Kingsdale Advisors

Kingsdale Advisors

Dragon Wes Hall thành lập Kingsdale Advisors năm 2003 lúc 35 tuổi. Đến nay Kingsdale Advisors là công ty về tư vấn và môi giới chứng khoán hàng đầu Canada. Doanh thu hàng năm của Công ty vào khoảng 30 triệu USD với hơn 60 nhân sự.

Dragon Wes Hall lần đầu tham gia Dragons' Den Canada mùa 16 (2021-2022) phát sóng tập đầu tiên ngày 21/10/2021.

If you continue to use this site means you accept Terms and Conditions and Privacy Policy. We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
Accept Read terms and conditions