Go Shark Tank

Thông tin tóm tắt các chương trình Shark Tank

Vitabiotics

Vitabiotics

Dragon Tej Lalvani là CEO của Vitabiotics từ năm 2015, một công ty hàng đầu về Vitamin và thuốc bổ tại nước Anh do cha của ông sáng lập. 

Doanh thu hàng năm của Công ty khoảng 300 triệu bảng Anh.


Dragon Tej Lalvani tham gia Dragons' Den Anh từ mùa 15 đến mùa 18, tổng số tiền đầu tư là gần 2 triệu bảng Anh.

Social Chain

Social Chain

Dragon Steven Bartlett sáng lập Social Chain năm 2014 khi mới 21 tuổi.  

Một công ty chuyên về marketing và kinh doanh trên mạng xã hội.

Giá trị công ty hiện nay hơn 300 triệu bảng Anh.

Ngoài ra Steven Bartlett còn là biên tập và dẫn chương trình Diary of CEO (nhật ký của Giám đốc điều hành), một chương trình phát thanh trực tuyến về kinh doanh được tải nhiều nhất tại Châu Âu.

Dragon Steven Bartlett sẽ chính thức tham gia Dragons' Den Anh từ mùa 19 (2021-2022) và là Dragon trẻ nhất trong lịch sử của chương trình (28 tuổi)

If you continue to use this site means you accept Terms and Conditions and Privacy Policy. We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
Accept Read terms and conditions