Go Shark Tank

Thông tin tóm tắt các chương trình Shark Tank

CAP (Capped Notes)

CAP (Capped Notes): mức trần giá trị công ty

(nguồn: cafebiz.vn)

cash

cash: tiền mặt

CEO

CEO: Giám đốc điều hành, viết tắt của Chief Executive Officer người lãnh đạo cao nhất trong một công ty hoặc một tổ chức.

(nguồn: glosbe.org)

conflict

conflict: xung đột (về lợi ích)

(nguồn: glosbe.com)

Conversion Rate

Conversion Rate: Tỷ lệ chuyển đổi. Ví dụ:

khách truy cập website thành khách mua hàng (thực hiện hành vi mua hàng) / khách hàng tiềm năng (hoàn thành đăng ký thông tin)

khách hàng tiềm năng đến dự hội thảo thành khách hàng trả tiền.

khách viếng thăm cửa hàng thành khách mua hàng.

(nguồn: brandsvietnam.com)

Convertible Loan/Convertible Notes

Khoản vay chuyển đổi/Trái phiếu chuyển đổi là một dạng Mezzanine (nửa cổ phần, nửa nợ). Nó là một khoản vay có thể convert (chuyển đổi) thành equity (cổ phần) ở một thời điểm trong tương lai. Điều kiện convert và thời điểm convert sẽ do hai bên thỏa thuận.

(nguồn: cafebiz.vn)

COO

COO: Chief Operations Officer, giám đốc điều hành (trong các doanh nghiệp có CEO là Tổng giám đốc điều hành)

(nguồn: baodautu.vn)

CRM

CRM (tiếng Anh: Customer relationship management) : Quản lý quan hệ khách hàng, là một phương pháp giúp các doanh nghiệp tiếp cận và giao tiếp với khách hàng một cách có hệ thống và hiệu quả, quản lý các thông tin của khách hàng như thông tin về tài khoản, nhu cầu, liên lạc và các vấn đề khác nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn.

Các mục tiêu tổng thể là tìm kiếm, thu hút, giành niềm tin khách hàng mới, duy trì những đối tác đã có, lôi kéo khách hàng cũ trở lại, giảm chi phí tiếp thị và mở rộng dịch vụ khách hàng.

Việc đo lường và đánh giá mối quan hệ với khách hàng là rất quan trọng trong mục tiêu thực hiện chiến lược.

(nguồn: wikipedia.org)

CTO

CTO: Giám đốc công nghệ, viết tắt của Chief Technology Officer 

(nguồn: glosbe.com)

 

If you continue to use this site means you accept Terms and Conditions and Privacy Policy. We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
Accept Read terms and conditions