Go Shark Tank

Thông tin tóm tắt các chương trình Shark Tank

R&D

Nghiên cứu và phát triển (thường được gọi là R&D, từ viết tắt tiếng Anh của "research and development") là một trong những chìa khóa thành công của nhiều tập đoàn, công ty lớn trên thế giới.

Nghiên cứu và phát triển bao gồm việc đầu tư, tiến hành và/hoặc mua bán các nghiên cứu, công nghệ mới phục vụ cho quá trình tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

Công tác nghiên cứu và phát triển cũng nhằm khám phá những tri thức mới về các sản phẩm, quá trình, và dịch vụ, sau đó áp dụng những tri thức đó để tạo ra sản phẩm, quá trình và dịch vụ mới, có tính cải tiến để đáp ứng nhu cầu của khách hàng hoặc của thị trường tốt hơn.

R&D và cải tiến công nghệ, quy trình công nghệ luôn là mục tiêu và chức năng quan trọng của các công ty tiên tiến, công ty đa quốc gia (TNTCs) tiên phong, lớn trên thế giới. Nghiên cứu & phát triển có nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển sản phẩm; Cải tiến nội địa hóa công nghệ sản xuất; Nghiên cứu và thay thế dần các vật liệu và công nghệ phù hợp nhằm nâng cao hàm lượng công nghệ trên các sản phẩm; Nghiên cứu nội địa hóa một số vật tư nhằm tăng giá trị gia tăng và chủ động trong sản xuất với chi phí hợp lý để đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng.

(nguồn: wikipedia.org)

Retention Rate

Retention Rate dịch ra là tỷ lệ duy trì và là một thước đo quan trọng cho doanh nghiệp.

Nó thể hiện được việc có bao nhiêu khách hàng quay lại và mua hàng của bạn.

Vậy nên tỷ lệ giữ chân khách hàng (Customer retention rate) chính là tỷ lệ khách hàng mà một doanh nghiệp giữ được ở lại trong một khoảng thời gian nhất định.

(nguồn: admicro.vn)

ROI

ROI: (Return On Investment) hệ số lợi nhuận trên chi phí đầu tư

Round

Round: Vòng (gọi vốn). các đợt gọi vốn của Startup

Xem thêm: Infographic: Câu Chuyện Gọi Vốn Của 1 Startup

Run Rate

Run Rate: tốc độ hoàn thành mục tiêu

(nguồn: vietnambiz.vn)

 

If you continue to use this site means you accept Terms and Conditions and Privacy Policy. We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
Accept Read terms and conditions