Go Shark Tank

Thông tin tóm tắt các chương trình Shark Tank

Venture Builder

Venture Builder là một tổ chức xây dựng các công ty khởi nghiệp bằng cách hiện thực hóa các ý tưởng và tận dụng những nguồn lực có sẵn. Nói một cách đơn giản hơn, khi các startup có ý tưởng kinh doanh đột phá, venture builder – vườn ươm khởi nghiệp sẽ đầu tư và cung cấp các giải pháp dựa trên việc tiếp cận tổng thể, khảo sát thực tế, trải nghiệm khách hàng, đánh giá tính khả thi cũng như khả năng thương mại, Trong quá trình này, startup sẽ được dẫn dắt bởi đội ngũ chuyên gia kế hoạch chiến lược, kỹ sư phần mềm, chuyên gia sale & marketing,… 

Ba đặc điểm nổi bật của mô hình venture builder:

 • Đầu tư vào giai đoạn đầu của công ty khởi nghiệp.
 • Tham gia vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
 • Sở hữu đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực, cơ sở hạ tầng – trang thiết bị hiện đại.

  (nguồn: skylinkpartners.com)

  Xem thêm: Tập đoàn NextTech ra mắt quỹ khởi nghiệp 10 triệu USD

 • Venture Capitalist

  Venture Capitalist: Nhà đầu tư mạo hiểm, là những người cung cấp vốn cho các công ty được coi là có rủi ro cao nhưng có tiềm năng tăng trưởng mạnh để đổi lấy cổ phần ở các công ty đó.

  (nguồn: vietnambiz.vn)

  If you continue to use this site means you accept Terms and Conditions and Privacy Policy. We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
  Accept Read terms and conditions