Go Shark Tank

Thông tin tóm tắt các chương trình Shark Tank

BuyMed

Công ty TNHH BuyMed

Nhà sáng lập: Peter Nguyễn (CEO), Hoàng Nguyễn, Vương Đình Vũ (2018)

Tháng 9-2021, BuyMed (đơn vị điều hành Thuocsi.vn), một startup B2B về phân phối dược phẩm trực tuyến thông báo nhận được khoản đầu tư trị giá 9 triệu USD trong vòng Series A. (nguồn cafebiz.vn)

Tính đến nay, BuyMed đã huy động thành công tổng cộng 12,8 triệu USD. Trước đó, trong vòng tiền Series A công bố năm ngoái, startup này nhận được khoản đầu tư trị giá 2,5 triệu USD.

Sản phẩm:
If you continue to use this site means you accept Terms and Conditions and Privacy Policy. We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
Accept Read terms and conditions