Go Shark Tank

Thông tin tóm tắt các chương trình Shark Tank

CoderSchool

Công ty TNHH CoderSchool

Nhà sáng lập: Charles (CEO) và Harley Trung (2015)

CoderSchool, một công ty khởi nghiệp Việt Nam chuyên cung cấp các khóa học lập trình trực tuyến, đã nhận được 2,6 triệu USD trong vòng gọi vốn pre-Series A do quỹ đầu tư mạo hiểm Monk’s Hill Ventures dẫn đầu.

Hiện CoderSchool có các khóa học: Basic Programming with Python; Full-Stack Web Development; Data Analytics with Python; Data Science; Machine Learning Engineer.

Sản phẩm:
If you continue to use this site means you accept Terms and Conditions and Privacy Policy. We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
Accept Read terms and conditions