Go Shark Tank

Thông tin tóm tắt các chương trình Shark Tank

Kamereo

Công ty TNHH Kamereo

Nhà sáng lập: Taku Tanaka (2018)

Kamereo là nhà cung cấp thực phẩm và hàng hoá dành cho các doanh nghiệp F&B. Các doanh nghiệp F&B sử dụng nền tảng này để đặt hàng từ nhiều nông dân. Kamereo hiện phục vụ hơn 400 khách hàng, có quy mô từ nhà hàng thuộc sở hữu gia đình đến chuỗi nhà hàng có hệ thống hơn 20 địa điểm. (nguồn cafebiz.vn)

Tháng 7-2021, Kamereo công bố gọi vốn thành công 4,6 triệu USD trong vòng Series A

Sản phẩm:
If you continue to use this site means you accept Terms and Conditions and Privacy Policy. We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
Accept Read terms and conditions