Go Shark Tank

Thông tin tóm tắt các chương trình Shark Tank

Rever

Công ty Cổ phần Công nghệ Rever

Nhà sáng lập: Phan Lê Mạnh và Võ Thắng Lợi (2016)

Tháng 8-2021, Mekong Capital thông báo quỹ Mekong Enterprise Fund IV ("MEF IV") đã hoàn tất khoản đầu tư 10,2 triệu USD vào startup công nghệ bất động sản Rever. Rever vận hành theo mô hình Online-to-Offline, ứng dụng nền tảng công nghệ, kết hợp cùng đội ngũ môi giới để phục vụ mọi khách hàng có nhu cầu về bất động sản. (nguồn cafebiz.vn)

Theo Rever, điểm khác biệt của startup này là việc ứng dụng công nghệ để xác thực danh mục bất động sản, đảm bảo những thông tin khách hàng nhìn thấy trực tuyến đã được xác thực.

Sản phẩm:
If you continue to use this site means you accept Terms and Conditions and Privacy Policy. We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
Accept Read terms and conditions